Home -> Careers
Careers

ประกาศรับสมัครงาน

 

ชื่อตำแหน่ง                    นักวิจัยอาวุโส

จำนวนตำแหน่งที่ว่าง     1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร                          

สำเร็จในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์หรือเกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัย หรือที่ปรึกษาทางธุรกิจ
หากมีความสามารถในการทำแบบจำลองทางเศรษฐมิติหรือ CGE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ผู้สนใจสามารถสมัครโดยส่งเอกสารประวัติการศึกษา และ resume มาที่ panicha@fispri.org 

เรซูเม่ นักออกแบบเว็บ อินโฟกราฟิก สีน้ำเง