Home -> Careers
Careers

ประกาศรับสมัครงาน

 

ชื่อตำแหน่ง                    ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัยหรือนักวิจัยอาวุโส

จำนวนตำแหน่งที่ว่าง   2 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร                          

1.  เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2.  จบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.  มีทักษะการใช้ภาษาไทยที่ดี และหากมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms.word, Ms.Excel, Ms.PowerPoint และอื่น ๆ หากสามารถใช้ STATA EViews หรือ SPSS ได้ จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา และรักงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย

6.  สามารถทำงานเป็นทีม และมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

7.  มีความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา

8.  มีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ ๆ กล้าคิด กล้านำเสนอ

9.  หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจสามารถสมัครโดยส่งเอกสารประวัติการศึกษา และ resume มาที่ panicha@fispri.org 

สอบถามโทร. 02-357-3490 ติดต่อ คุณพนิชา