Home -> New Update

ดร.วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์ หัวหน้าศูนย์เศรษฐกิจการค้าและการติดตามประเมินผล สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมนำเสนอความเห็นในหัวข้อ “ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มไทย และประเด็นพิจารณาต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มโลก” ในงานเปิดตัวหนังสือ “การเดินทางของปาล์มน้ำมันไทยสู่ความยั่งยืน” ภายในงาน PALMEX Thailand 2023 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อุบลรัตนราชกัญญาสหกรณ์สุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี