Home -> New Update
ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ 18 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารซันทาวเวอร์สเอ ชั้น 14