Home -> New Update

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดพีธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในโอกาสครบรอบ 22 ปี ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมี ดร.จุฑาทอง จารุมิลินท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานในพิธี และมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน