Home -> New Update

การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง วันที่ 10 – 11 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยกรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการฯ ดังนี้

 

 • การเชื่อมโยงธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล
  โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
 • เปิดเคล็ด(ไม่)ลับ พลิกวิกฤต COVID-19 ให้เป็นโอกาสทอง
  โดย นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ อุตสาหกรรมดีสวัสดิ
 • การจัดการ พัฒนา และต่อยอดการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
  โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • ทิศทางการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  โดย นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด
 • แนวคิดธุรกิจ วิธีพลิกแบรนด์ด้วยเทคโนโลยี
  โดย นายรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นจองคิวร้านอาหาร QueQ

 

Posted by สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง on  Sunday, September 20, 2020