ประกาศรับสมัครงาน   ชื่อตำแหน่ง     นักวิจัยอาวุโส จำนวนตำแหน่งที่ว่าง     1 ตำแหน่ง   คุณสมบัติผู้สมัคร                           สำเร็จในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์หรือเกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัย หรือที่ปรึกษาทางธุรกิจ หากมีความสามารถในการทำแบบจำลองทางเศรษฐมิติหรือ CGE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สนใจสามารถสมัครโดยส่งเอกสารประวัติการศึกษา และ resume มาที่ panicha@fispri.org

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพที่มีผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดภาคใต้ ตามแนวทางความร่วมมือแผนงาน IMT-GT วันที่ 3-4 มีนาคม 2565 จัดโดย CMGF Secretariat Thailand บรรยายโดย ดร.วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์ หัวหน้าศูนย์นโยบายการค้า การลงทุน และการประเมินผล สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังและมอบนโยบายเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยมี ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังพร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เครดิต: ภาพบางส่วนจากเวปไซต์กระทรวงการคลัง

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) กำลังเปิดรับสมัครนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ: – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า – อายุไม่เกิน 40 ปี – มีความสนใจด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและอุตสาหกรรม – มีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป – คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศ ผู้สนใจสามารถส่ง Resume มาที่ฝ่ายบุคคล email : panicha@fispri.org