New Update
ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา...[+]
ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566...[+]
ดร.จุฑาทอง จารุมิลินท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา...[+]
ด้วยความเคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงาน คู่สัญญา และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (“มูลนิธิ สวค.”) โดยคณะผู้บริหารมูลนิธิ สวค. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว จึงได้อนุมัติให้ใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมูลนิธิ สวค. ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก และมาตรการบริหารจัดการของมูลนิธิ สวค. ให้ครอบคลุม ชัดเจน และสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล...[+]